Hemsida

En webbplats (s.k. hemsida) är en viktig möjlighet för ditt företag att synas online.

Vanligaste sortens hemsida som jag skapar åt kunder är en informativ sådan med grundlig SEO. Där det brukar finnas den mest efterfrågade informationen om företaget och dess tjänster, samt kontakt-uppgifter och ett kontaktformulär där besökarna kan nå företaget på ett enkelt sätt.

Finns även utrymme för funktioner och annat som underlättar för dig i ditt arbete. Exempel på sådana funktioner kan vara bokningsmöjligheter, kö-system, osv.

Många gånger ordnas hemsidorna i CMS-verktyg som gör det enkelt för dig att uppdatera innehållet själv om du skulle vilja detta. Om du önskar hjälp med att uppdatera innehållet finns jag även för detta.

En välgjord hemsida / webbplats kan utökas efter hand som man känner att man behöver mer funktioner. Det kan exempelvis vara så att du önskar utöka din webbplats med e-handel där du kan sälja produkter.