Webbdesign

Webbdesign är en stor del av själva utseendet på din hemsida & webbutik. Du kanske önskar en helt ny design och ny webbplats, eller kanske redan har en som behöver snyggas till, struktureras upp och moderniseras med responsiv mobilanpassad design.

Webbdesign förlopp

Vanligen brukar man skissa upp hur sidorna ska se ut efter att man pratat kring vad som behövs finnas, osv. Dessa skisserna blir antingen till ett mellanläge av wireframes innan designförslag, eller går direkt till designförslag – alternativt direkt till uppkodande av dynamiska exempel.

Jag personligen brukar anpassa processen utefter vad kunden har för budget, ju lägre budget desto kortare process mellan kommunikationen kring vad som behövs – skiss – uppkodandet till full funktion. Ju högre budget, desto större möjligheter till en mer avancerad och detaljerad design.

Viktigt att du blir nöjd

Jag tycker det är väldigt viktigt att du som kund är nöjd med det jag gör för dig, oavsett vilken budget du har. Då jag såklart vill vara den som du hör av dig till även för dina framtida önskemål och idéer – så ser jag till att alltid göra mitt yttersta.

Design och funktion som jag skapar är anpassat efter planering som görs tillsammans med dig. Denna planering skapas genom en dialog mellan oss där vi sätter upp dina mål och får fram vad du vill uppnå med uppdraget. Detta kan göras åt existerande webbplatser och e-butiker, även helt från grunden för dig som vill få skapat något nytt!

Berätta om dina önskemål och få hjälp av mig med dessa.