Webbsida – Vad betyder det egentligen?

Webbsida eller hemsida - vad är skillnaden

Webbsida eller hemsida?

I vardagsspråk ser och hör vi olika ord som används för att beskriva en webbplats. Exempelvis kanske du har hört både hemsida och webbsida användas i detta syfte. Så vad innebär dessa ord och vilka är de korrekta användningsområdena utav dessa, undrar du kanske nu.

Vad är en webbsida?

Det är förekommande att ordet webbsida används när man syftar på en webbplats, men eftersom detta ej är samma sak blir det lätt fel. Så vad är en webbsida? Egentligen syftar det ordet endast på en enstaka sida på en webbplats (källa svenska.se), en så kallad undersida. Exempelvis är denna artikel, som du läser just nu, en webbsida på min webbplats med domännamnet mypersson.se

Vad är en hemsida?

Ordet hemsida härstammar från det engelska ”home page” som syftar till en webbplats startsida (den första sidan du möter när du går in på ett domännamn). I vardagligt språk ser vi ofta att ordet används istället för webbplats. Eftersom själva ordet ”hemsida” kan syfta på flera olika saker har Svenska datatermgruppen rekommenderat att man istället använder de specifika termerna som finns för respektive sida, det vill säga:
”webbplats” – hela webbplatsen med alla sina webbsidor
”webbsida” – webbplatsens enstaka sidor
”startsida” – den första undersidan man möter när man går in på ett domännamn utan ändelser

När du talar med mig tycker jag det är helt okej om du vill använda ordet hemsida när du syftar på en webbplats. Det är nog mindre vanligt att man skulle använda ordet när man talar om enstaka webbsidor, men det är min personliga gissning.

Skapa webbsida

Att skapa en webbsida när man egentligen vill skapa en hemsida är alltså enligt det vi gått igenom här
ovanför en felaktig användning av orden. Om du önskar skapa en hemsida med flera
undersidor (webbsidor), så är det alltså – skapa webbplats – eller – skapa hemsida, du vill
göra.