Portfolio

Ett urval av mina uppdrag.


Hair & Co Frisör - WordPress hemsida

Hair & Co

Typ:
WordPress webbplats | Kod + design

Uppdraget:
Att designa och koda upp en hemsida åt frisörsalongen Hair & Co.

Exempel på vad jag har gjort:
Skapade design-skisser för en tydlig vision av den nya designen. Därefter kodades designen upp till full funktion i WordPress. Har gjort det möjligt för kunden att själva kunna ändra texter & bilder även i de skräddarsydda blocken som skapades.

Se mer om Hair & Co | Gå till webbplatsen


Endbright

Typ:
WordPress webbplats | Kod + design

Uppdraget:
Det initiala uppdraget var att skapa en förbättrad design av befintliga delar och ny design av deras nya element. Samt koda upp till full funktion. De ville ha olika blocks uppkodade som de kan använda sig av när de lägger in nytt text- & bildinnehåll själva. Även medlems-del har kodats upp.

Uppdraget fortsätter med design & kod på deras WordPress-webbplats när deras team vill få implementerat nya funktioner.

Gå till webbplatsen


API integration WordPress plugin utveckling

Hoist Group

Typ:
WordPress plugin | API-integration | Automatisering | Kod

Uppdrag:
De önskade få automatiserat tabeller med schema över kommande Fotboll-events via Discovery+ API.
Jag skapade ett plugin till deras webbplats som automatiskt hämtar data från API:t och sparar till databasen varje dag, och visar datan i tabell-form. Tabellerna följer deras egna WP-temas css, är ostylade via pluginet. Dessa tabellerna visas med hjälp av en ”kortkod” som de själva enkelt kan placera ut på sina WordPress-sidor – där de anger vilket event tabellen ska visa. Samt en admin-sida med information om vilka events som är möjliga just nu, exempelvis ”Allsvenskan”.


Avancerad Digitalisering - Bjarne

Avancerad Digitalisering

Typ:
WordPress webbplats | Kod

Uppdraget:
Det initiala uppdraget var att designen, som är skapad av grafiska designern Bjarne Melin, kodades upp av mig till full funktion. De ville ha olika blocks som de kan använda sig av själva för att få upp text och bild i olika scenarion. Dessa blocks har olika funktioner och utseenden beroende på deras kriterier för dessa. Även olika custom post types och ACF har använts.


Uppdraget fortsätter med kod på deras WordPress-webbplats när deras team vill få implementerat nya funktioner.

Gå till webbplatsen