Håll koll på din Bounce Rate (avvisningsfrekvens)

Avvisningsfrekvensen (”Bounce Rate”) som du finner i din Google Analytics visar procentandelen av besökarna som kommer in på en sida och sedan lämnar den utan att göra något. Din Bounce Rate är en statistikdel för din webbplats som är viktig att hålla koll på då och då.

Bounce Rate - Avvisningsfrekvens i Google Analytics

Vad beror en avvisning (”bounce”) på?

Något att ha i åtanke när det kommer till avvisningsfrekvensen är att denna även inkluderar när någon besöker din sida, kanske läser i 10 minuter och sedan lämnar. Trots att personen tagit del av sidan de landade på hos dig räknas den kanske som en bounce. Om vi bortser ifrån just denna anledning och tittar på de mer negativa anledningar till en högre avvisningsfrekvens finns där en del som kanske kan svara på varför just dina undersidor har en hög avvisningsfrekvens.

Exempel på eventuellt negativa anledningar till högre Bounce Rate:

  • Undersidan har ett 404-fel
  • Det fattas en tydlig ”call-to-action” som gör att besökaren interagerar med din sida
  • Innehållet är inte bra nog enligt besökaren
  • Besökaren hittar inte det som de letar efter via söktermen de använde för att hitta den (exempelvis om personen sökte efter ”köpa glass” och din sida handlar om hur man målar en vägg men skrivit mer om att köpa glass än om själva målandet)
  • Din webbplats laddar för långsamt
  • Något designmässigt är jobbigt för besökaren
  • Du riktar annonsering till fel målgrupp

Är en hög Bounce Rate (avvisningsfrekvens) alltid dåligt?

En hög avvisningsfrekvens (”High bounce-rate”) är inte automatiskt något dåligt, utan mer något att kika på ibland och se över om den är rimlig eller om det är något du behöver förbättra/korrigera på sidorna där den är högre.

Om en besökare kom till en sida där de fann informationen de letade efter och sedan lämnar webbplatsen, då kan avvisningsfrekvensen se hög ut trots att sidan fungerat bra för besökaren och varit något bra även för dig. Exempel på en sådan undersida kan vara om någon letat efter telefonnumret till ditt företag och läst er ”om oss”-sida för att sedan lämna webbplatsen när de fann telefonnumret där, då har sidan fyllt sin funktion för besökaren – och dig.

Och om du exempelvis har ett formulär eller video på en landningssida så kanske syftet med denna hunnit genomföras av besökaren trots att den räknas som en bounce, detta kan kringgås i statistiken genom att tydliggöra handlingen via ”Event”-spårning.

Många av mina webbkunder äger e-butiker och i sådana fall är en lägre avvisningsfrekvens mer viktig – då en högre konvertering uppnås ju längre tid som besökarna håller sig i butiken och ju fler klick de gör bland produkterna. Om avvisningsfrekvensen är hög här kan man behöva kolla närmre på vad orsaken bakom detta är och förbättra.

Ett annat exempel på var en hög avvisningsfrekvens är dålig är på en landningssida som du behöver hög interaktion på, exempelvis din startsida. På din startsida vill du såklart att dina besökare klickar sig vidare på ditt innehåll – och om de inte gör detta är det väldigt viktigt att se över anledningen till varför – och i sin tur förbättra för att minska avvisningsfrekvensen.

Du kan hitta mer information om Bounce Rate hos Google.

Få bättre insyn kring varför dina besökare lämnar

Minska bounce rate med Hotjar

I vissa fall kan det vara en fördel att installera Hotjar, eller liknande, för att kunna se värmekartor och inspelningar över besökarens visit på din webbplats. På så sätt kan du enklare få ett hum om vart dina besökare väljer att lämna och på så sätt kan förbättra dessa delar. I Hotjar kan du exempelvis se vart besökaren hållit sin pekare (vanligen är pekaren där blicken är) och även vart/hur de klickat och sedan valt att lämna sidan.

Det är gratis att skapa ett Hotjar-konto, upp till 2000 visningar om dagen. Du kan när som helst utöka om du vill men detta är inget krav.

Förbättra dina landningssidor

Vill du ha hjälp med att minska din avvisningsfrekvens och förbättra dina landningssidor? Kontakta mig så kan jag hjälpa dig med detta utifrån dina önskemål.